Spółkowy prawnik

Po prawie o prawie – czyli przystępne rozważania na temat prawa gospodarczego

Katarzyna Krzykwa

APLIKANT ADWOKACKI

Specjalizuję się w prawie gospodarczym, a w szczególności w prawie rynku kapitałowego oraz prawie spółek, a także w obsłudze prawnej fundacji i stowarzyszeń. Na co dzień pracuję w jednej z renomowanych warszawskich kancelarii, a w wolnych chwilach prowadzę profil na FB i Instagramie o nazwie „Spółkowy prawnik”. [Więcej]

Aktualnie procedowany jest projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Projektowana nowelizacja zakłada zwiększenie efektywności nadzoru prowadzonego przez rady nadzorcze spółek kapitałowych oraz wprowadzenia do polskiego ustawodawstwa tzw. prawa holdingowego. W niniejszym artykule chciałabym…

Dzisiaj w Dzienniku Ustaw pojawiło się Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do…

Ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw („Ustawa nowelizująca”) na spółki publiczne, których akcje notowane są na…

Ustawą z dnia 13 lutego 2020 o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 288) został przesunięty na 1 marca 2021 r. termin wejścia w życie przepisów Ustawy z dnia 26 stycznia…

Na wstępie należy wskazać, że możliwość założenia tymczasowego profilu zaufanego została uregulowana w art. 20ca ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.) i wprowadzona do…

W kwietniu i maju miałam okazję wziąć udział w 6 symulacjach walnych zgromadzeń przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, czyli systemu przygotowanego przez Unicomp-WZA. W tym wpisie chciałabym podzielić się z Wami moimi wrażeniami z tych wydarzeń. Sam system jest bardzo…

Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o wydarzeniu, w którym miałam okazję wziąć udział w kwietniu, oczywiście z domu. Ustawa o tzw. tarczy antykryzysowej wprowadziła możliwość uczestnictwa w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że statut spółki wyraźnie zabrania takiego…

Dzisiaj pora na drugą część pytań członków zarządów spółek i odpowiedzi na nie. „Statut naszej spółki nie przewiduje możliwości odbycia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Co może zrobić spółka, żeby nie narażać akcjonariuszy na zakażenie?” Kilka miesięcy temu…

Poniżej przedstawiam pierwszą część najczęściej pojawiających się pytań od zarządców spółek, dotyczących odbywania walnych zgromadzeń w czasie pandemii, i odpowiedzi na nie: „Czy walne zgromadzenie jest zgromadzeniem w rozumieniu przepisów Prawa o zgromadzeniach?” Nie . Zgodnie z art. 3 ust.…

Pomysł na napisanie tego artykułu narodził mi się tuż po mojej przeprowadzce, kiedy to zaczęłam zastanawiać się, gdzie powinnam zgłosić fakt zmiany adresu zamieszkania. W związku z tym postanowiłam sporządzić listę podmiotów, którym (moim zdaniem) powinna zostać zgłoszona zmiana adresu:…