Spółkowy prawnik

Po prawie o prawie – czyli przystępne rozważania na temat prawa gospodarczego

Katarzyna Krzykwa

ADWOKAT

Specjalizuję się w prawie gospodarczym, a w szczególności w prawie rynku kapitałowego oraz prawie spółek, a także w obsłudze prawnej fundacji i stowarzyszeń. Od blisko 7 lat zajmuję się obsługą prawną podmiotów gospodarczych, głównie spółek, a w wolnych chwilach prowadzę profil na FB i IG o nazwie „Spółkowy prawnik”. [Więcej]

Proces założenia spółki z o.o. można podzielić na trzy główne etapy: (i) zawarcie umowy spółki, (ii) wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego, (iii) wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. WYBÓR CZŁONKÓW ZARZĄDU W dniu 15 grudnia…

Egzamin zawodowy to niewątpliwie jedno z najważniejszych i najtrudniejszych wydarzeń w życiu każdego prawnika, który zdecydował się pójść tą drogą. Ja przystąpiłam do egzaminu adwokackiego w 2022 roku i zdałam go za pierwszym razem. Choć od tego czasu minęło już…

Z posiadaniem akcji spółki publicznej wiążą się nie tylko przywileje w postaci praw majątkowych (np. prawo do udziału w podziale zysku – dywidenda) czy praw korporacyjnych (np. możliwości wyboru członków rady nadzorczej), ale także obowiązki związane z ujawnieniem stanu posiadania…

Aktualnie procedowany jest projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Projektowana nowelizacja zakłada zwiększenie efektywności nadzoru prowadzonego przez rady nadzorcze spółek kapitałowych oraz wprowadzenia do polskiego ustawodawstwa tzw. prawa holdingowego. W niniejszym artykule chciałabym…

Dzisiaj w Dzienniku Ustaw pojawiło się Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do…

Ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw („Ustawa nowelizująca”) na spółki publiczne, których akcje notowane są na…

Ustawą z dnia 13 lutego 2020 o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 288) został przesunięty na 1 marca 2021 r. termin wejścia w życie przepisów Ustawy z dnia 26 stycznia…

Na wstępie należy wskazać, że możliwość założenia tymczasowego profilu zaufanego została uregulowana w art. 20ca ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.) i wprowadzona do…

W kwietniu i maju miałam okazję wziąć udział w 6 symulacjach walnych zgromadzeń przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, czyli systemu przygotowanego przez Unicomp-WZA. W tym wpisie chciałabym podzielić się z Wami moimi wrażeniami z tych wydarzeń. Sam system jest bardzo…

Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o wydarzeniu, w którym miałam okazję wziąć udział w kwietniu, oczywiście z domu. Ustawa o tzw. tarczy antykryzysowej wprowadziła możliwość uczestnictwa w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że statut spółki wyraźnie zabrania takiego…