Czy banki mogą kserować dowody osobiste?

Paying online with bank card

Tym razem mój wybór tematu padł na sprawę, z którą sama zetknęłam się kilka miesięcy temu i to wcale nie w życiu zawodowym, tylko prywatnym chcąc otrzymać kredyt z jednego z banków.

Zagłębianie się w ten temat należy zacząć od analizy art. 112b Prawa bankowego, zgodnie z którym banki mogą przetwarzać dla celów prowadzonej działalności bankowej informacje zawarte w dokumentach tożsamości osób fizycznych.

Jakiś czas temu Prezes UODO stwierdził, że przepis ten nie pozwala bankom wykonywać kserokopii i skanów dowodów osobistych klientów w celu np. założenia konta bankowego czy udzielenia kredytu, gdyż w takich sytuacjach wystarczy spisanie danych z dokumentu tożsamości, a art. 112b Prawa bankowego nie zezwala bankom na wykonywanie kserokopii dowodów osobistych.

Warto podkreślić, że sporządzenie kopii dowodów tożsamości jest legalne jedynie wtedy, kiedy wynika to wprost z ustawy.

Są sytuacje, gdy kserowanie dowodów osobistych przez banki jest legalne. Jakie to przypadki?

Podstawę takiego działania stanowi art. 34 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, jednakże tylko w określonych sytuacjach np. gdy zachodzi podejrzenie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Ważne, żeby banki korzystając z takiego uprawnienia zweryfikowały, czy taka czynność jest niezbędna zgodnie z zasadami celowości i minimalizacji z art. 5 RODO.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Inne artykuły