Co będzie potrzebne do wypełnienia wniosku o wpis do CEIDG?

Law, advice and Legal services concept.

Przed wypełnieniem formularza CEIDG-1, należy podjąć kilka ważnych decyzji, do których należą:

 • data, od której chciałby zacząć prowadzenie działalności ;
 • nazwa, która musi zawierać, w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, imię i nazwisko jej założyciela np. „Toguś Misiowy”, ale może także składać się z innych elementów określających profil działalności np. „Toguś Misiowy – produkcja misiów”;
 • kody PKD związane z działalnością prowadzoną przez daną osobę, które znajdzie w tabeli kodów PKD: https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd;
 • miejsce siedziby firmy;
 • rachunek bankowy, choć dana osoba jako mikroprzedsiębiorca* mogłaby prowadzić działalność gospodarczą bez posiadania rachunku**, gdyż ma możliwość opłacania składek ZUS i US np. na poczcie (pozostali przedsiębiorcy muszą rozliczać się z ZUS i US za pomocą rachunku bankowego; rachunek bankowy jest wymagany także, gdy przedsiębiorca ubiega się o zwrot VAT);

*Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał mniej niż 10 pracowników i osiągnął roczny obrót netto nieprzekraczający 2 milionów euro.

**Jeżeli dana osoba będzie dokonywała transakcji, których drugą stroną będzie przedsiębiorca, a jednorazowa wartość transakcji będzie wyższa niż 15.000 zł, to wtedy będzie musiała założyć firmowe konto w banku.

 • forma opodatkowania;
 • osoba do zajęcia się księgowością (we wniosku CEIDG-1 konieczne jest podanie informacji, kto będzie zajmował się księgowością, a do wyboru jest: zlecenie prowadzenia księgowości biuru rachunkowemu, zatrudnienie własnego księgowego albo samodzielne prowadzenie księgowości);
 • adres przechowywania dokumentacji rachunkowej firmy.

Oprócz informacji, które wskazałam powyżej, w formularzu konieczne będzie podanie:

 • podstawowych danych (imię, nazwisko, PESEL, płeć, data urodzenia, miejsce urodzenia, rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości, imię ojca, imię matki, posiadane obywatelstwa);
 • adresu zamieszkania;
 • liczby zatrudnianych pracowników;
 • danych dotyczących ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego;
 • numer telefonu, adresu poczty elektronicznej, numeru faksu i adresu strony www (podanie tych danych nie jest obowiązkowe).
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Inne artykuły