Walne zgromadzenie a koronawirus cz. 1

CORONAVIRUS )covid-19)

Poniżej przedstawiam pierwszą część najczęściej pojawiających się pytań od zarządców spółek, dotyczących odbywania walnych zgromadzeń w czasie pandemii, i odpowiedzi na nie:

„Czy walne zgromadzenie jest zgromadzeniem w rozumieniu przepisów Prawa o zgromadzeniach?”

Nie . Zgodnie z art. 3 ust. 1 Prawa o zgromadzeniach, zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.

Walne zgromadzenie odbywa się najczęściej w pomieszczeniu znajdującym się w siedzibie spółki.

Ponadto, jest dostępne tylko dla określonych imiennie osób, które są akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed dniem odbycia walnego zgromadzenia.

Z tego wynika, że walne zgromadzenie nie spełnia kryteriów zgromadzenia określonych w Prawie o zgromadzeniach.

„Co zrobić w sytuacji, gdy spółka posiada więcej niż 50 akcjonariuszy?”

W związku z tym, że walne zgromadzenie nie jest zgromadzeniem w rozumieniu Prawa o zgromadzeniach, to nie stosuje się do niego § 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, zgodnie z którym okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się m.in. organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 Prawa o zgromadzeniach.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Inne artykuły