Walne zgromadzenie a koronawirus cz. 2

Lady Doctor Standing In Front Of Coronavirus Patients In Hospital

Dzisiaj pora na drugą część pytań członków zarządów spółek i odpowiedzi na nie.

„Statut naszej spółki nie przewiduje możliwości odbycia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Co może zrobić spółka, żeby nie narażać akcjonariuszy na zakażenie?”

Kilka miesięcy temu weszła w życie ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, na podstawie której został zmieniony m.in. art. 4065 KSH. Zgodnie z nowym brzmieniem tego przepisu, będzie zawsze możliwy udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że statut danej spółki wyraźnie tego zabrania.

„Czym są środki komunikacji elektronicznej, za pomocą których akcjonariusze mogą wziąć udział w walnym zgromadzeniu?”

Środki komunikacji elektronicznej to rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, czyli na przykład unicomp, skype, zoom.

„Jaka była praktyka rynkowa w marcu i kwietniu? Czy spółki odwoływały walne zgromadzenia?”

W czasie pandemii wiele spółek odwoływało już zwołane walne zgromadzenia, podając jako powód sytuację epidemiczną w Polsce. Jako przykłady takich spółek można podać Stalexport Autostrady, PGNiG czy Energa.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Inne artykuły