Zdalne walne zgromadzenie

Remote Work. Male Freelancer Using Laptop And Drinking Coffee At Home Office

Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o wydarzeniu, w którym miałam okazję wziąć udział w kwietniu, oczywiście z domu. Ustawa o tzw. tarczy antykryzysowej wprowadziła możliwość uczestnictwa w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że statut spółki wyraźnie zabrania takiego rozwiązania.

W kwietniu miała miejsce pierwsza z wielu, zaplanowanych przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, symulacji e-WZ. Celem pierwszej z nich była prezentacja generalnych rozwiązań dotyczących organizacji e-WZ (wobec zbliżającego się okresu odbywania ZWZ) oraz przeprowadzenie wraz z uczestniczącymi online „akcjonariuszami” testów platformy sprzętowo-programowej służącej realizacji elektronicznego walnego zgromadzenia wykorzystującej dwustronną komunikację z prawem do stawiania wniosków, pytań i głosowań ze strony „akcjonariuszy”, którą przygotowała firma Unicomp-WZA.

Miałam przyjemność przygotowania dokumentacji ZWZ , scenariusza symulacji oraz, co najważniejsze, wzięcia czynnego udziału w symulacji, poprzez bycie jednym z „akcjonariuszy”.

Obsługa systemu do e-WZ ze strony akcjonariusza jest dość prosta. Na ekranie znajduje się okno z transmisją audiowizualną prowadzoną z miejsca obrad WZ (widać na niej przewodniczącego WZ, notariusza, akcjonariuszy, którzy przyjechali na miejsce i ewentualnie doradcę prawnego spółki).

Do tego mamy kilka dodatkowych okienek służących do:

  • przesyłania plików (np. z projektami uchwał)
  • komunikacji akcjonariusz – prezydium, która wygląda tak, że akcjonariusz zadaje pytania pisemnie, a prezydium odpowiada mu normalnie (słownie),
  • głosowania (możliwe jest zarówno głosowanie ze wszystkich akcji w jednakowy sposób, jak i split voting),
  • zapoznania się z aktualnie głosowaną uchwałą.
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Inne artykuły