Przedłużenie terminów sprawozdawczości finansowej za 2020 rok

Dzisiaj w Dzienniku Ustaw pojawiło się Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.

Na mocy wskazanego rozporządzenia zostały wydłużone o odpowiednio 3 miesiące lub 1 miesiąc niektóre terminy wynikające z Ustawy o rachunkowości, a dotyczące w szczególności inwentaryzacji, zamknięcia ksiąg rachunkowych, sporządzenia sprawozdania finansowego czy też jego zatwierdzenia.

Nowelizacja dedykowana jest jednostkom, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2 Ustawy o rachunkowości, jednakże przedłużenie terminów nie ma zastosowania do:

1) jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną oraz

2) jednostek prowadzących działalność, do której stosuje się przepisy ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2 Ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym (czyli właściwie do całego rynku finansowego).

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Inne artykuły