Polityka Prywatności

I. Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Autorka bloga, tj. Katarzyna Krzykwa, tel. +48 661 597 489, adres e-mail: kontakt@spolkowyprawnik.pl.

II. Cel przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe są przetwarzane z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, w tym z poszanowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), w związku z tym informujemy, iż Państwa dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w tym m.in. w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie wysłane w formularzu kontaktowym.

III. Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe są przetwarzane przez okres uzależniony od celu tego przetwarzania. Ponadto, dane są przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych, lub wycofania zgody w przypadku danych przetwarzanych na jej podstawie.

IV. Odbiorcy danych osobowych
Jako autorka niniejszego bloga zastrzegam, iż nie sprzedaję i nie udostępniam osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników tego bloga.

V. Uprawnienia przysługujące osobom, których dane dotyczą, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych
Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Autorkę bloga, przysługują prawa zgodnie z RODO:
prawo dostępu do danych – prawo do uzyskania potwierdzenia przetwarzania danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania danych – prawo do sprostowania danych nieprawidłowych oraz uzupełnienia danych niekompletnych;
prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym) – prawo do usunięcia danych, gdy przetwarzanie ma miejsce po ustaniu celu ich przetwarzania; jest niezgodne z prawem; gdy wniesiono skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania lub gdy usunięcie jest wymagane w celu wywiązania się z obowiązków prawnych;
prawo do ograniczenia przetwarzania – prawo do przechowywania danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania, w sytuacji gdy: kwestionowana jest prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych; przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, ale osoba, której dotyczą, nie chce aby zostały usunięte; ustał cel przetwarzania, ale dane są konieczne do obrony lub dochodzenia roszczeń; został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania są nadrzędne wobec powodów sprzeciwu;
prawo do sprzeciwu – w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 par. 1 lit. f), istnieje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją; przetwarzanie może mieć dalej miejsce, gdy wykazane zostaną ważne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i swobód lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia, obrony roszczeń;
prawo do wycofania zgody – w sytuacji, gdy dane są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, zgodę można cofnąć w dowolnym momencie.

VI. Pliki cookies
1. Cookies
Mój blog wykorzystuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, czyli np. Twoim komputerze, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
d) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W ramach mojego bloga mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy bloga mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach mojej strony, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym jakim jest ten Blog z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

W razie wątpliwości, co do obecnej Polityki Prywatności, proszę o wiadomość na adres: kontakt@spolkowyprawnik.pl